Napaka
  • XML Parsing Error at 1:1356. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:1159. Error 9: Invalid character
       
Silver-line

german_panel

Zna?ilnosti modulov GermanSolar Silver-Line

Uporaba samo preizkuenih visoko zmogljivih celic
Uporaba posebnega 4 mm stekla
Maksimalna ploskovna obremenitev 5.400 Pa
Dobra vzdrljivost v ekstremnih klimatskih pogojih (to?a, velika koli?ina snega, led, temperaturna nihanja itd.)
Prvorazredni, srebrni okvir modula
Flash-podatki za vsak modul
Majhna neusklajenost (Mismatsching) zaradi zelo nizkih merilnih toleranc +/- 3%
Razvr?anje -0/+ 4,99W

12 let garancije za doseganje 90 % izhodne mo?i
25 let garancije za doseganje 80 % izhodne mo?i
5 letna produktna garancija

 

 
Kvalifikacija

Uporabljeni poseben laminat je certificiran v skladu z IEC specifikacijo t. 61215 in t. 61730. ID: 0000023436 TV Rheinland
 
   
Kvaliteta

Proizvodni obrat je: TUV, MCS, IEC, CE, FSEC, CEC, CSA in ISO 9001 - 2000 certificiran in validiran v skladu z EMAS II
Stalno spremljanje in nadziranje proizvodnje zagotavlja enakomerno visoko kakovost elektri?ne, opti?ne in mehanske lastnosti izdelkov
 
   
Tehni?ni podatki

Osnova izra?une so elektri?ni podatki 60-tih polikristalnih celic 156 x 156 mm.
 
   
Za proizvodnjo elementov PV generatorja se uporablja postopek, ki sloni na tehnologiji stekla-folije. S tem doseemo visoko kvaliteto sestave laminata s hrbtnim laminatnim spojem in zaklju?eno zatesnitvijo roba, kar jam?i ekstremno dolgo ivljenjsko dobo.  
   

Mehanski podatki

Masa

1.637 x 987 mm

Debelina

40 mm

Tea

pribl. 21,5 kg

Laminat/steklo

5,8mm /4mm posebej belo kaljeno steklo, udarna trdnost po DIN 52337

Barva

Bela zadnja stran

Upogibljivost

1,2 na ravni modula

Povrinski pritisk

max. 5.400 Pa

GSP-S60-220

Nazivna mo? Pmpp

220 Wp

Nazivni tok Impp

7,23 A

Nazivna napetost Umpp

30,29 V

Kratkosti?ni tok Isc

7,77 A

Napetost prostega teka Uoc

36,42 V

U?inkovitost

13,62 %

GSP-S60-225

Nazivna mo? Pmpp

225 Wp

Nazivni tok Impp

7,43 A

Nazivna napetost Umpp

30,42 V

Kratkosti?ni tok Isc

7,97 A

Napetost prostega teka Uoc

36,96 V

U?inkovitost

13,99 %

GSP-S60-230

Nazivna mo? Pmpp

230 Wp

Nazivni tok Impp

7,62 A

Nazivna napetost Umpp

30,31 V

Kratkosti?ni tok Isc

8,06 A

Napetost prostega teka Uoc

36,84 V

U?inkovitost

14,29 %

   
Temp. koeficient P

-0,4 %/K

Temp. koeficient Is

+0,075 %/K

Temp. koeficient Uoc

-0,312 %/K

Bypasdiode

3 x v priklju?ni dozi

Priklju?na doza

Certificirana posebna doza z zati?em na vzmet

Priklop

1 m z vti?nico

Mejne vrednosti

Dovoljena sistemska napetost 1.000 V
Merilna toleranca +/- 3%
Sortiranje 0 / + 4,99 W
Temperatura okolice -40 do +80C


Razred za?ite

2