Napaka
  • XML Parsing Error at 1:1356. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:1159. Error 9: Invalid character
       
sistemi_montaza
Zna?ilnosti
Nemki streni montani sistem GermanClick je izredno privla?en montani sistem. Odli?na optika v barvi "antracit" je standard, kot tudi vodilna varnost in stabilnost tega sistema. Primerjajte in ne pozabite, v vsakem vremenu in tako dolgo, vsaj 30 let za vgradnjo sistema, da bodo vai fotovoltai?ni sistemi varni in privla?ni za prihodnja leta.
Na na montani sistem GermanClick boste prejeli doivljensko garancijo.

Predogled
GermanClick je testiran s strani TV Rheinland za nadzor energetskih sistemov v skladu z ustreznimi zahtevami, ine je opravil vse teste uspeno in prejel pe?at TV odobritve ID 0000025719.

 

Zelo stabilen sistem
Preizkuena statika. Izjemno stabilen pritrditveni sistem, primeren za vsa obmo?ja snenih obremenitev npr. strene kljuke so narejene iz 6mm jekla.

 

Inteligentno krilo montanih sistemov z modularno tehnologijo
Majhno tevilo strenih kavljov zaradi uporabe posebnih profilov, ki prevzamejo vlogo nosilcev modulov v drugi vrsti. Pri ve?vrstni montai je poraba strenih kavljev za 1/3 manja. Optimalna porazdelitev obremenitve preko sistema navzkrine montae.

 

Zaprta povrina modula
Prvovrstni dizajn. Nastane velika zaklju?ena steklena povrina. Ker sistem omogo?a montao brez razmika med moduli spodbuja zdrs snega. Pove?ani donos v zimskem obdobju.

 

Optimalna u?inkovitost s pomo?jo naravne konvekcije
Med zaprto povrino modula ustvarja u?inek kamina in spodbuja optimalno hlajenje solarnih modulov in s tem tudi ve?je donose v vro?ih poletnih mesecih.

 

Brez to?ke obremenitve na modulih
Moduli prejmejo podporo skozi celotno irino, ne pride do enkratnega vstopa obremenitve.

 

Skoraj izklju?ena povzro?itev kode na modulih
S inteligentnim potisnim sistemov se v module ve? ne vrta, tudi nosilne zalusti niso potrebne.

 

Estetsko odli?en montani sistem
Uporaba prano lakiranega aluminijastega profila v barvi oglja je standard pri GermanClick.Tudi po mnogih letih odli?na optika, dolga ivljenska doba, ni korozije.
Primerna za Severno in Baltsko morje

 
Brez teav pri viinskih nastavitvah
Vsaka strena kljuka ima svojo nastavitev po viini in je optimalno prilagojena na streho.
Zanesljiva obstojnost skozi celotno ivljensko dobo.
 

Prenesite prospekte:
| Priro?nik | Montana linija GermanClick | Montana linija GermanClick (elektri?na intalacija) |
| Montana linija GermanClick Dalja Razli?ica | Garancija za montani sistem GermanClick |


 
Predstavitveni posnetek montanega sistema GermanClick: