O fotovoltaiki
Letna količina sončne energije je z le manjšimi regionalnimi odstopanji na razpolago povsod po svetu v več kot zadostnih količinah. Fotonapetostni sistemi neposredno pretvarjajo energijo sonca v električno energijo z izkoriščanjem fotonapetostnega pojava. Fotovoltaika (PV – angl. »Photovoltaics«), to je neposredna pretvorba sončne energije v električno, že dokazuje, še bolj pa obeta, da bo k oskrbi z električno energijo pomembno pripomogla in pri tem ne bo obremenjevala okolja.

Modularna zasnova fotonapetostnih (PV) generatorjev omogoča izdelovanje sistemov za oskrbo z električno energijo zelo različnih velikosti – od samo nekaj tisočink vata za zapestne ure do sistemov z močjo nekaj kWp za oddaljene porabnike (kot so na primer gorske koče) in celo do omrežnih fotonapetostnih sistemov z močjo nekaj MWp. Fotonapetostni sistemi se v nekaterih pogledih razlikujejo od konvencionalnih energetskih sistemov. Na delovanje PV-sistemov večinoma vplivajo lokalni klimatske razmere in navade uporabnikov, njihovo dobro poznavanje pa je zelo pomembno pri načrtovanju, dimenzioniranju, namestitvi in vzdrževanju PV-sistemov.

V prispevku bomo zgoščeno predstavili fotonapetostne sisteme. Opisali bomo značilnosti sončnega sevanja in definirali gradnike fotonapetostnih sistemov. V obliki blok diagramov bomo prikazali zasnovo različnih tipov fotonapetostnih sistemov. Ob tem bomo opisali vlogo različnih komponent, ki jih potrebujemo pri gradnji sistemov. Na koncu se bomo osredotočili na omrežne PV-sisteme, njihovo načrtovanje in izgradnjo.

Vir: LPVO