Napaka
  • XML Parsing Error at 1:1356. Error 9: Invalid character
       
Sklep
Konvencionalno oskrbo z elektri?no energijo je mono v mnogih primerih uspeno nadomestiti s fotonapetostno. Kjerkoli je navezava na omreje predraga, je fotovoltaika pogosto najugodneja alternativa. Poleg neodvisnosti od omreja ponujajo PV-sistemi dodatne prednosti: preprosto delovanje, niji stroki vzdrevanja in zmanjan vpliv na okolje. V samostojnih fotonapetostnih sistemih doseemo s povezavo fotonapetostnih generatorjev z drugimi generatorji ve?jo zanesljivost oskrbe, predvsem na obmo?jih z zelo spremenljivim son?nim sevanjem. Za koncu moramo omeniti tevilne monosti montae omrenih PV-sistemov na stavbe: ravne strehe parkirnih gara, telovadnic, stadionov, protihrupne bariere ob avtocestah in eleznici ali fasade velikih javnih zgradb. V teh primerih torej ni treba kupovati zemlji? in zasedati dodatnih povrin.

Omreni fotonapetostni sistemi zdaj e niso konkuren?ni, vendar pa imajo izredne tehni?ne monosti in ob zagotovljenih fiksnih odkupnih cenah elektri?ne energije e izkazujejo ekonomi?nost nalob. Hitrost, s katero bo fotovoltaika rasla, bo odvisna od poslovne drznosti in odgovornosti politike do novih tehnologij, predvsem pa od strokovnega znanja na?rtovalcev, izvajalcev izgradnje, operaterjev in vzdrevalcev fotonapetostnih sistemov tudi v Sloveniji. ?

Vir: LPVO