Sklep
Konvencionalno oskrbo z električno energijo je možno v mnogih primerih uspešno nadomestiti s fotonapetostno. Kjerkoli je navezava na omrežje predraga, je fotovoltaika pogosto najugodnejša alternativa. Poleg neodvisnosti od omrežja ponujajo PV-sistemi dodatne prednosti: preprosto delovanje, nižji stroški vzdrževanja in zmanjšan vpliv na okolje. V samostojnih fotonapetostnih sistemih dosežemo s povezavo fotonapetostnih generatorjev z drugimi generatorji večjo zanesljivost oskrbe, predvsem na območjih z zelo spremenljivim sončnim sevanjem. Za koncu moramo omeniti številne možnosti montaže omrežnih PV-sistemov na stavbe: ravne strehe parkirnih garaž, telovadnic, stadionov, protihrupne bariere ob avtocestah in železnici ali fasade velikih javnih zgradb. V teh primerih torej ni treba kupovati zemljišč in zasedati dodatnih površin.

Omrežni fotonapetostni sistemi zdaj še niso konkurenčni, vendar pa imajo izredne tehnične možnosti in ob zagotovljenih fiksnih odkupnih cenah električne energije že izkazujejo ekonomičnost naložb. Hitrost, s katero bo fotovoltaika rasla, bo odvisna od poslovne drznosti in odgovornosti politike do novih tehnologij, predvsem pa od strokovnega znanja načrtovalcev, izvajalcev izgradnje, operaterjev in vzdrževalcev fotonapetostnih sistemov – tudi v Sloveniji. 

Vir: LPVO