Napaka
  • XML Parsing Error at 1:1356. Error 9: Invalid character
       
Izgradnja sistemov
Tehni?ne predpise, ki bi jih morali upotevati pri izgradnji PV-sistemov v Sloveniji, e pripravljajo, veljaven pa je standard IEC 60364. Za pridobitev soglasja za priklop na omreje v izhodi?u velja standard IEC 61727. Sistem je treba za?ititi proti streli in zadostiti zahtevam v zvezi z elektomagnetno usklajenostjo ("Electromagnetic Compatibility EMC"). Hkrati je treba zagotoviti elektri?no varnost fotonapetostnih (PV) sistemov. Seveda pa vseh zahtev iz predpisov ali standardov ni treba upotevati pri preprostih samostojnih PV-sistemih.

Vir: LPVO