Izgradnja sistemov
Tehnične predpise, ki bi jih morali upoštevati pri izgradnji PV-sistemov v Sloveniji, še pripravljajo, veljaven pa je standard IEC 60364. Za pridobitev soglasja za priklop na omrežje v izhodišču velja standard IEC 61727. Sistem je treba zaščititi proti streli in zadostiti zahtevam v zvezi z elektomagnetno usklajenostjo ("Electromagnetic Compatibility – EMC"). Hkrati je treba zagotoviti električno varnost fotonapetostnih (PV) sistemov. Seveda pa vseh zahtev iz predpisov ali standardov ni treba upoštevati pri preprostih samostojnih PV-sistemih.

Vir: LPVO