Napaka
  • XML Parsing Error at 1:1356. Error 9: Invalid character
       
Ekonomi?nost
Ekonomi?nost omrenih fotonapetostnih sistemov dolo?ajo trije parametri. Prvi parameter je za?etna naloba. Leta 2004 je bila cena za PV-sistem z vrno mo?jo pet kWp okoli est tiso? evrov za kWp. Drugi parameter je obrestna mera posojila za sofinanciranje vgradnje sistema. Najpomembneji parameter pri dolo?anju ekonomi?nosti sistema pa pomeni zagotovljena fiksna odkupna cena (za kWh), ki jo oddaja son?na elektrarna v omreni sistem. V zdajnjem slovenskem zakonu je premija za odkup elektri?ne energije, pridobljene s PV-sistemi, dolo?ena za prihodnjih 10 let. ?e se bo cena znievala ali pa se bo obdobje zagotovljenih fiksnih odkupnih cen podaljalo, bo proizvodnja son?nih sistemov pridobila pomembnost. Zato bo investiranje v dobro na?rtovane in visokokakovostne sisteme za podjetja postalo e bolj atraktivno.

Vir: LPVO