Ekonomičnost
Ekonomičnost omrežnih fotonapetostnih sistemov določajo trije parametri. Prvi parameter je začetna naložba. Leta 2004 je bila cena za PV-sistem z vršno močjo pet kWp okoli šest tisoč evrov za kWp. Drugi parameter je obrestna mera posojila za sofinanciranje vgradnje sistema. Najpomembnejši parameter pri določanju ekonomičnosti sistema pa pomeni zagotovljena fiksna odkupna cena (za kWh), ki jo oddaja sončna elektrarna v omrežni sistem. V zdajšnjem slovenskem zakonu je premija za odkup električne energije, pridobljene s PV-sistemi, določena za prihodnjih 10 let. Če se bo cena zniževala ali pa se bo obdobje zagotovljenih fiksnih odkupnih cen podaljšalo, bo proizvodnja sončnih sistemov pridobila pomembnost. Zato bo investiranje v dobro načrtovane in visokokakovostne sisteme za podjetja postalo še bolj atraktivno.

Vir: LPVO