Napaka
  • XML Parsing Error at 1:1356. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:1159. Error 9: Invalid character
       
Dodatki za razsmernike
Dodatki za razsmernike od PVI RS232485 do PVI-PMU
Daljinski nadzor objekta preko Ethernet / Internet analogni modem, ISDN, DSL ali GSM.
 
PVI-RS232485-EU Adapter RS232/485 vmesnik za PC, vklju?no z oskrbo z elektri?no energijo. 5-letna garancija
 
PVI-USB-RS485-232-EU Adapter RS485 na USB in RS232 vmesnik za PC, vklju?no z oskrbo z elektri?no energijo. 5-letna garancija
 
PVI-RS485-MODBUSSTRING Adapter RS485 z MODBUS za string inverter PVI-2000 / 3600 / 3.0 / 3.6 / 4.2 /5000 / 6000/ 10.0 / 12.5; 5-letna garancija
 
PVI-RS485-MODBUSCENTRAL Adapter RS485 z MODBUS za centralne razsmernike; 5-letna garancija
 
PVI-PMU Upravljalna enota mo?i RS485-v / RS485-ven za delovne in jalove mo?i, nadzor nad PVI-CENTRAL in 3-phse inverterji z oskrbo elektri?ne energije.